FRS VISION


תמיכה טכנית: 03-9027990 | מחלקת מכירות: 050-2022768

היסטוריה קופה רושמת מ-1897 ועד היום

הקופה הרושמת מ-1897 ועד היום…

המאה ה 19 היתה נקודת המפנה האמיתית בכל הקשור לניהול הכספים בכל בית עסק, לאחר מאות ואלפי שנים שבהם סוחרים סחרו במוצרים בשיטת הבארטר ובמקרים אחרים חיפשו כיצד להגן על כספם באמצעים שונים כדוגמת כספות או מגירות כסף. החליט בעל פאב, לאחר שיטוטיו ברחבי העולם, לשפר את שיטת עבודתו ובכך לבקר על הכנסותיו.

הכל התחיל מגנבות כך מסתבר, בעל עסק בשם ג'יימס ריטי התגורר בדייטון אוהיו – ארה"ב המציא את הקופה הרושמת הראשונה מתוך כוונה לפקח על עובדיו בחנות. אם עד כה החשש לכל בעל עסק היה בעיקר שודדים, ריטי החליט להתייחס לבעיות הפנימיות בניהול העסק – העובדים. ומתוך כך הקופה הראשונה שהומצאה על ידי ריטי הומצאה בשנת 1879 ונרשמה בפטנט.

הקופה הרושמת מ-1897 ועד היום…

ריטי חבר לאחיו וביחד המציאו את הקופה הרושמת. בתקופה זו היוותה הקופה הרושמת מכונת חישוב וטו לא, היות ותפיסתו של ריטי היתה כי הקופאי אינו מועיל, הותקן בקופה הרושמת פעמון שצלצל בכל פעם שנפתחה המגירה וכך ניתנה תחושת הפיקוח הנדרשת. אולם גם בהמשך לצרכים הבסיסיים המאפיינים את תקופה, לקופה הרושמת היו חסרונות ופונקציות חשובות כדוגמת הוספת נייר להדפסת קבלות לא נכללו בגרסת הקופה הרושמת של ריטי.

אופציה זו ואחרות התאפשרו רק לאחר שריטי מכר את מפעל הקופה הרושמת שהיה ברשותו, אולם אין ספק כי המצאתו זו היא שקידמה את פיתוח הקופה הרושמת למה שהינה היום.

מאז ועם היום התווספו לקופה הרושמת גליל הנייר, משקל ועוד. הקופה הרושמת עברה שינוי נוסף מקופה רושמת מכנית לחשמלית וכך נפתחו בפני הממציאים עוד ועוד אפשרויות המעניקות לבעל העסק שליטה מלאה בכל הקשור לניהול הכספים בעסק.

הקופה הרושמת מ-1897 ועד היום…

הקופה הרושמת החשמלית הפכה לממוחשבת ומכאן השמים הם הגבול. הגישה השתנתה, ומעבר לצורך לשמור על הכסף, המטרה של הקופה הרושמת והפתרונות המשלימים שלה הינה לעשות עוד ועוד כסף.

ריבוי הדרישות הוליד פיתוחים נוספים ומגוונים, היות וגנבות אינן נמדדות אך ורק בכסף נוספו לקופה הרושמת אופציות שונות של ניהול ריבוי סניפים, ניהול מלאי, ניהול שעות עבודה, ניהול קטלוג ותפריטים, ניהול לקוחות ועוד.

בעידן הגלובליזציה והנגישות למידע האין סופית, בכל יום קמים חברות שכל הווייתם להקל על בעל העסק ולאפשר לו להרוויח יותר, חברות אלו מעניקות פתרונות משלימים לאותה הקופה הרושמת ועובדות בסנכרון מלא עמה, ואלו כוללים מערכות לניהול רשתות (ERP), מערכות לניהול מידע (BI), חברות לניהול כספים, ניהול שולחנות, ניהול מלאי ועד לניהול מועדוני לקוחות וניהול פרסונלי של הלקוח.

מחזיונו הבסיסי של ריטי ולאחר שנים חברת FRSVISION דאגה לפתח פתרון מלא לבעל העסק שמטרתו לפקח על פעילות העסק ועובדיו, ובכך לייעל ולשפר את תפקודו ורווחיותו. FRSVISION הינה בין המובילות בתחום – הקופה הרושמת – מערכת המכירה הממוחשבת.