FRS VISION


תמיכה טכנית: 03-9027990 | מחלקת מכירות: 077-6707340
אטרקציות

אטרקציות

רוצה לעקוב אחר כל המתרחש בעסק רב תחומי? מרכזי אטרקציות מאופיינים לרב במגוון תחומי פעילות שאינם בהכרח קשורים זה לזה. כדי לאפשר לך שליטה מלאה על כל תחום, פיתחה FRSvision תוכנה לניהול אטרקציות המותאמת למגוון רחב של צרכים שמתאגדים לפתרון כולל למרכזי בילוי, בהם: פארקים, בתי קולנוע, מוזיאונים, אתרי תיירות וכו'. כל זאת בהתאם לסוג העסק ולצרכיו המשתנים, תוך התייחסות לתצורות עבודה שונות בהתאם לסוג המכירה: כרטוס, השכרות ציוד, מסעדה, ניהול סוכנים ועוד.

מוצרים ומודולים רלוונטים לתחום


לקוחות שבחרו בנו

  • החרמון
  • חי-פארק
  • מוזיאון-ארץ-ישראל
  • המצפה-התת-ימי
  • ראש-הנקרה

שותפים עסקיים

  • DTS
  • valuecard
  • מולטיפס
  • points-of-view
  • קופונפון